Barnpedagogen

Om bibel, barn och pedagogik

“Mamma, hur kan man veta att Bibeln är sann?”

En morgon läste jag och sjuåringen som vanligt Bibeln tillsammans vid frukosten. Vi läser just nu Sov gott mitt barn – bibelberättelser och godnattböner. När vi hade läst färdigt frågade han:

– Hur kan man veta att Bibeln är sann?

När mina barn ställer den här typen av frågor reagerar jag på tre sätt. För det första försöker jag ha ett larm i mig själv som går igång och säger: ”OBS! Viktigt! Missa inte ögonblicket, utan pausa allt annat!” Nästa reaktion från min sida är lycka över att barnet ställer en av de där frågorna som är så viktiga för att Bibeln och kristen tro ska bli trovärdig och relevant i vardagen. Tredje reaktionen blir ”Kan jag svara på det här?”

Vem som helst kan bli osäker på om man kan svara på sina barns svåra frågor på ett bra sätt. Mitt tips till dig är att ge dig själv lite andrum och tid att tänka efter genom att säga som jag gjorde den här morgonen:

– Det är en jättebra fråga! Vad tänker du själv?

Då får du veta vad barnet har för tankar själv om frågan som han ställt och du kan lättare ge ett bättre svar. Dessutom får du som sagt några sekunder till på dig att tänka efter vad du kan svara. Min son sa något i stil med att han tror ju att Bibeln är sann, men undrade hur man verkligen kan veta att det är så.

Innan jag går in på vad vi pratade om och vilka punkter som är viktiga att få med när man talar om Bibelns trovärdighet vill jag säga att du som förälder alltid kan svara ditt barn så här:

– Vet du, vilka intressanta tankar du har! Jag skulle behöva ta reda på lite mer om varför man tror att Bibeln är sann. Sedan kan vi prata lite mer om det!

Beroende på tidpunkt och barnets ålder kan ni ta reda på mer tillsammans direkt, eller så kan du läsa på och så kan ni ta upp samtalet igen. Ta barnet på allvar! Glöm inte bort att plocka upp samtalet igen.

Hur kan man ta reda på mer om frågor som barn ställer? Barnen kan ställa frågor om så många olika ämnen, så det finns ett enda svar på det. Oavsett om vi är barn eller vuxna kan vi alltid lära oss mer, och jag tror att vi som är föräldrar har ett ansvar att ta reda på mer om vår tro och det som barnen möter i skola, bland kompisar, på fritiden, osv. Vi kan bland annat läsa böcker, söka på internet, lyssna på poddar och samtala med andra människor för att förkovra oss. Längst ner tipsar jag om några poddar och böcker som jag uppskattar just kring frågan om Bibelns trovärdighet och andra apologetiska frågor.

När det gäller sonens fråga hur man kan veta att Bibeln är sann försökte jag få med följande punkter:

 • Den historiska förankringen i källmaterialet. Alla antika källor har gått förlorade i sin första upplaga, så att säga, men det finns handskrifter från ett antal år efter de historiska händelserna och dess nedskrivning. När det gäller Bibeln och Nya testamentet finns det fler handskrifter som ligger närmare i tiden till de nedtecknade händelserna än till någon annan text från samma tid. Det skapar en trovärdighet åt innehållet.
 • Andra källor från samma tid, t ex Josefus och Tacitus, nämner Jesus och det som sägs stämmer med vad Nya testamentet berättar.
 • Även om inte alla historiska uppgifter i Bibeln är bekräftade i arkeologin finns det allt fler fynd som bekräftar Bibelns uppgifter.
 • Gamla testamentet fanns redan på Jesus tid och var Jesus bibel. Jesus använde Gamla testamentet, eller Skriften som han sa, i sin undervisning, i samtal och i kampen mot det onda. Han talade också om att Skriften inte kunde upphävas (Joh 10:35; Matt 5:17-19).
 • En springande punkt är Jesus uppståndelse. Om det finns goda skäl att tro att Jesus verkligen har uppstått skapar det tillförlitlighet till allt annat som Jesus sagt och gjort själv och genom sina apostlar. Jag tar upp mer om uppståndelsen i ett tidigare blogginlägg och i den här filmen.

När vi hade pratat om de här punkterna en stund påpekade min son att man kan ju ändå inte helt, helt säkert veta att Bibeln är sann. Nej, det har du helt rätt i, fick jag svara. För så är det ju med det mesta. Vi kan ha tillräckligt god evidens för saker, men det finns mycket vi inte kan veta 100% säkert. Så jag förklarade att om det finns flera olika alternativ att välja mellan, som att Bibeln är sann eller inte, eller som att det finns många olika livsåskådningar att välja mellan, då behöver man välja. Jag vill då välja det alternativ som är mest logiskt, det som bäst förklarar historien och det som stämmer bäst med verkligheten. Jag vill komma åt sanningen, och hittills har det Bibeln berättar stämt bäst både logiskt, med historien och med den verklighet jag lever i.

Ögonblicket och frukosten var över och det var dags att skynda till skolan.

Läs- och lyssnartips

4 kommentarer

 1. Bertil Edenhorn

  2020-05-07 at 15:46

  Hej!
  Intressant samtal, som du hade med din son. Också intressant att ett så litet barn ställer en sådan fråga till sin mor, som han måste uppfatta såsom troende på att Bibeln är sann och Guds Ord. Jag skulle i ditt stället ha ställt frågan till honom om varför han frågade om Bibeln var sann. Varför han ville veta om den var sann och hur svaret skulle förändra någon i hans barnatro.
  Sedan inser jag ju svårigheterna med att förklara för ett barn. Dessto äldre dessto lättare. Bibeln är ju så stötande för vårt förnuft som det bara är möjligt och det hade den ju inte varit om en förnuftig människa hade skrivit den. Ingen människa skulle kunna komma på ens idéen att skriva det som står i Bibeln. Det anser jag vara ett av de tunga bevisen för att det är Guds Ord och Guds Ord kan inte vara annat än sanning. Sedan innehåller ju Bibeln otaliga uppgifter som är helt vidimerade i ett antal historiska källor. Så i så fall skulle Bibeln vara en blandning av sanning och osanning och av vilken anledning då, måste man fråga sig. Sedan har vi ju ett stor antal profeter vars utsagor till många delar blivit uppfyllda – bl.a. staten Israels tillkomst 1948. Sedan har man det helt omöjliga starten för kristendomen, som egentligen började med alla odds emot sig. Jesus, som säger sig vara Guds Son blir korsfäst och hans efterlämnade 11 lärjungar hade också förlorat tron på allt och en del trodde inte ens när han visade sig för dem efter sin uppståndelse. Sedan var läget att några enkla fiskare med ett par undantag skall gå i världen och säga att Jesus, den enligt myndigheterna dömde och korsfäste förbrytaren var Guds Son och det skulle man tro på och så skulle man få evigt liv under förutsättning att man inte kunde leva i sina synder utan be Jesus om syndernas förlåtelse. För de flesta var väl synden inget som man ens hade upptäckt – i vart fall inte hos sig själv och inte i den grad att man hade något större problem. Så det var alltså, som Paulus skriver en dåraktig predikan, som man saluförde och hade det inte varit Guds Ord, Sanning och verklighet, så hade Jesus och hans lärjungar varit glömda ganska så snart efter Golgata – kanske redan före Jerusalems förstöring år 70.
  I dag har vi hundratals miljoner människor som tror att Bibeln är Sann och det är ju också ett bevis. Även att människor är villiga att ge sina liv och gör det för att de tror att Bibeln är Sanning är ett starkt bevis.
  Slutligen vad har man att förlora om man tror att Bibeln är Sann och Guds Ord men att det sedan skulle visa sig att den inte är det. Vad har man förlorat genom att tro? Man har ju i stället levt ett liv i trygghet och med en tro som burit och hjälpt. Nu kan vi emellertid inte hamna i det läget att vi en gång upptäcker att det som jag trodde på inte stämmer men tyvärr kommer att finnas människor, som en gång kommer att upptäcka att det som jag tvivlade på, inte trodde på, förkastade det var sant. Bibeln Guds Ord var verkligen Sann och Sanningen.
  Varma hälsningar
  Bertil Edenhorn

  • Sofia

   2020-05-08 at 06:52

   Tack för din kommentar! Ja, det kanske hade varit intressant att fråga varför han ville veta att den är sann, men i det här fallet tro jag frågan om hur han tänkte själv öppnade för ett nog så bra samtal. Både “den omöjliga starten för kristendomen” och lärjungarnas villighet att dö för sin tro visar som sagt på deras övertygelse om att uppståndelsen verkligen skedde och därmed som du säger att Bibeln går att lita på. Du har flera intressanta tankar, även om jag inte håller med i allt. Det sista du tar upp om vad man har att förlora på att tro att Bibeln är sann, är väl en del av det jag menar med att man behöver välja den bästa förklaringen av tillvaron som finns tillgängliga. Allt gott!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Barnpedagogen

Tema av Anders NorenUpp ↑