Barnpedagogen

Om bibel, barn och pedagogik

Boktips – Små bibelhjältar

Små bibelhjältar – Skapelsen, David, Julen, Jesus helar en lam man, Den barmhärtige samariern. Text av Victoria Kovacs, illustrationer av Catherine Groenewald, Tomsing, 16 sidor per bok.

Små, korta böcker för barn med enskilda bibelberättelser har länge funnits på marknaden.

Från min egen barndom minns jag kanske mest Verbums serie ”Bibeln berättad för barn”, en översättning från holländska. Klassiska bibelberättelser, som den förlorade sonen, återberättas med färgstarka och samtidigt bleka illustrationer, med realistiska åldrar på människorna och känslostarka ansiktsuttryck och kroppsspråk.

Ett nutida exempel är förlaget Tomsings serie med korta bibelberättelser för barn som de kallar ”Små bibelhjältar”. Det har hittills kommit ut 13 häften på svenska och jag har läst fem av dem. Serienamnet antyder att man ska hitta en hjälte i varje sextonsidigt häfte. I berättelserna ”David” och ”Den barmhärtige samariern” skildras en tydlig hjälte, medan andra berättelser inte lika tydligt framhäver en hjälte, som boken ”Skapelsen”. Man kan i och för sig tänka att Gud är den store hjälten, och det är han i alla böckerna.

Texten, skriven av Victoria Kovacs och översatt av Tomas Hagenfors, är enkel med en till två meningar på varje uppslag. Catherine Groenewalds illustrationera är färgstarka, mjuka och barnsliga. Ibland är de lite för gulliga för min smak. De flesta personerna i berättelserna illustreras som barn, men här och där dyker det upp ett skägg, som på Goljat, prästen, leviten och den barmhärtige samariern, de vise männen och inte minst Jesus. Man kan fundera på vad det är som avgör vem som får ett vuxet skägg, och vem som förblir barn, och om det påverkar ett barns uppfattning om berättelserna. I varje berättelse följer ett litet får med och betraktar nyfiket allt som händer. Läsaren kan identifiera sig med fåret och på så sätt följa med in i berättelserna och uppleva dem nära.

På sista sidan i varje bok finns en bibelvers ur berättelsen och en fråga. Bibelversen är ett bra sätt för barnet att komma närmre den vanliga Bibeln och föräldrar och barn lära sig versen utantill. Frågan hjälper barnet att tillämpa berättelsen i sitt eget liv och i vardagen. Ansatsen i frågorna är god, men tyvärr kan jag tycka att de ibland ramlar ner i diket av förhastade tillämpningar av söndagsskolberättelser. När barnet läst om David och Goljat och får frågan ”Har Gud hjälpt dig att göra något modigt?” hamnar fokus på David som en bild av läsaren, medan den stora poängen är att David är en bild av Kristus. Likadant kan jag tycka det är knepigt att fråga barn, efter berättelsen om födelsen i Betlehem och de vise männen, vilka gåvor barnen kan ge till Jesus, när den största poängen i berättelsen är Guds gåva till oss. De vise männen hyllar Jesus som den rättmätige kungen, profeten och prästen. Kanske borde frågan varit hur vi kan hylla Jesus?

Det är en utmaning att på några få sidor sammanfatta centrala, djupa och ibland omfångsrika bibelberättelser. Författaren får göra tolkningar och förenklingar. Ibland blir det inte klockrent, men överlag tycker jag detta är fina små häften som hjälper små barn att bli introducerade i Bibelns berättelser. Häftena passar perfekt att ha med sig i kyrkkassen till gudstjänsten, så att barn får något rofyllt och Jesusnära att bläddra och läsa i.

2 kommentarer

  1. Jag har bläddrat i dessa häften någon gång och reagerade på de moraliserande frågorna i slutet. Inget fokus på evangeliet tyvärr. Bara titeln “bibelhjältar” säger något om författarens människocentrerade syn på bibelberättelserna tycker jag.

    • Sofia

      2021-06-15 at 09:34

      Ja, frågor är något med det svåraste att formulera så att de träffar rätt, både utifrån evangeliet och utifrån läsaren. Samtidigt tycker jag böckerna väljer bra bibelverser att ha med på sista sidan. Jag hoppas de kan hjälpa till i funderandet kring frågorna. Sedan tycker jag det är en intressant balansgång när man återberättar bibelberättelser för barn. Hur mycket ska man bara berätta det som står och hur mycket ska man synliggöra evangeliet? Det blir ju lite att man behöver se vilket sammanhang texten står. Om sammanhanget ger tolkningsnycklar för hur texten visar på evangeliet (vilket det ganska ofta gör) kan man ju baka in det i berättelsen. Samtidigt tänker jag att en bibelberättelse kan berättas rakt upp och ner, som berättelser som är bra att lyssna till och känna till, och allteftersom får barnet växa in i berättelsernas betydelser. Hjälte-begreppet är också intressant. Det är ju ofrånkomligt att en del bibelpersoner gör hjältedåd. Frågan är väl om deras hjältedåd hjälper folk att vända sig till Gud eller inte? Då kan hjältarna bli gudscentrerade. Hebreerbrevet 11 tycker jag lyfter den aspekten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2022 Barnpedagogen

Tema av Anders NorenUpp ↑