Igår kväll hade jag hemgrupp på distans. Jag och tre andra mammor i Roseniuskyrkan träffades via webben och fick dela livet som det är just nu med varandra. Vi fick läsa Bibeln och be. I vår grupp läser vi Daniels bok i Gamla testamentet. Det händer mycket i Daniels liv och när han på sin ålderdom möter hotet om att dö för att han ber till sin Gud, fortsätter han sin vana trogen att be tre gånger om dagen till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som han alltid litat på.

Alla är vi just nu på något sätt påverkade av den coronakris som pågår. Vi får ändra vanor och vi skakas om av att strukturer som vi brukar ha som trygghet inte finns där på samma sätt. Jag är som kristen van att varje söndag åka till kyrkan och träffa många andra. Vi firar gudstjänst och ber, lyssnar till predikan och sjunger tillsammans. Vi fikar tillsammans. Nu kan jag inte det på samma sätt. I boken ”Tron på bortaplan – bibelstudier över Daniels bok” (Erik J Andersson, BV-förlag 2016), läste vi i hemgruppen ”När möjligheten till gudstjänst var begränsad var bönen viktigare än någonsin”. Alla i hemgruppen drog efter andan. Mitt i prick! Vi fick ett fint samtal om bön – när vi brukar be, vilka vanor och vilka utmaningar vi har. Till sist fick vi alla vända oss i bön till Gud, som är Herre över himmel och jord, som har allt i sin hand och har omsorg om oss.